Kategorije podatkov

Vsi podatki

Št. podatkovnih virov: 16

Javni potniški promet

Št. podatkovnih virov: 2

Multimodalni Potovalni Podatki

Št. podatkovnih virov: 2
DU 2017/1926

Podatki o prometu

Št. podatkovnih virov: 12

Prometne informacije v realnem času

Št. podatkovnih virov: 12
DU 2022/670

Varna in varovana parkirišča za tovornjake

Št. podatkovnih virov: 1
V skladu z DU 885/2013. Vsebuje podatke o varnih parkiriščih za tovorna vozila.

Z varnostjo povezane informacije o prometu

Št. podatkovnih virov: 1
DU 886/2013